linkedIn   Vimeo   Youtube   Flikr   Picasa   delicious  

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Aquesta pàgina pertany a un projecte de Rehabilitació Integral de Barris, que es va desenvolupar al polígon de Llevant de 2004 fins al 2008.
Esta página pertenece a un proyecto de Rehabilitación Integral de Barrios, que se desarrolló en el polígono de Levante de 2004 hasta 2008.

En aquest moment esteim rehabilitant el barri de Camp Redó de 2009 fins 2013
En este momento estamos rehabilitando el barrio de Camp Redó de 2009 hasta 2013

Consorci Riba
plaça Santa Fe, 1, 971 449 451
Oficina d'Informació del Camp Redó i Oficina Economicolaboral
C/ Felip II, núm. 17 3a planta, 971 202 326